Ομιλία Cliff Kentros

Σας ανακοινώνουμε πως την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στις 11:30 ο Cliff Kentros θα επισκεφτεί το Τμήμα Πληροφορικής όπου θα κηρύξει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Bioinformatics and Neuroinformatics” για το 2016-2017 και θα ανακοινώσει τη συνεργασία της ερευνητικής του ομάδας “Kentros group” με το Bihelab.

Η φιλοξενία του ομογενούς ερευνητή εντάσσεται στο πλαίσιο των satellite events του διεθνούς συνεδρίου Genedis 2016 με τίτλο “Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative disease research”  που θα λάβει χώρα στη Σπάρτη στις 20-23 Οκτωβρίου.

Μπορείτε να βρείτε το δελτίο τύπου εδώ

Έναρξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Τα εντατικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες 11-12-13 Οκτωβρίου.

Αιτήσεις Μεταπτυχιακού

Υπενθύμιση για τις αιτήσεις του Μετατυχιακού Προγράμματος

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):
1.    Αίτηση παρακολούθησης
2.    Τίτλοι σπουδών και τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (απαιτείται τουλάχιστον καλό επίπεδο Β2 γνώσης της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
3.    Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
4.    Δύο συστατικές επιστολές
5.    Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: ++30 26610 87760-1-3, Fax: ++30 26610 87766,cs@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

Παναγιώτης Βλάμος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Summer School “Neuroeducation : Applications of Neureducation in Learning” , Phodes, June – July 2016

Σας προσκαλούμε να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία στο Θερινό Σχολείο με θέμα «Νευροεκπαίδευση και μαθηματικά». Είναι μια μοναδική ευκαιρία για φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστεί με κορυφαίους ειδικούς σε ένα δυναμικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου θα γίνει εισαγωγή στις εφαρμογές της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση. Για 5 ημέρες οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως πώς οι νευροεπιστήμες και η εκπαίδευση μπορεί να συνυπάρξουν ως μια ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση. Έμφαση δίνεται τόσο στη θεωρητική προσέγγιση με διαλέξεις, καθώς και σε πολλαπλές βιωματικές προσεγγίσεις. Θέματα, όπως η φυσιολογία του στρες, θεωρίες μάθησης, ειδικής αγωγής, της νευροεπιστήμης, και της βιοπληροφορικής εντάσσονται ομαλά σε αυτό το θερινό σχολείο. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μέλος ομάδας, για να δημιουργήσετε διαδραστικά εργαλεία για εκπαιδευτική χρήση.

For more information visit the site.

Contact mail (bihelabsummer@gmail.com)

2nd World Congress ‘Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research’

“The Laboratory of Bioinformatics and Human Electrophysiology Department of Informatics of the Ionian University in cooperation with the Region and the Peloponnese University are organizing the 2nd World Congress ‘Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research’, which will be held from 20 to 23 October 2016 in Sparta. The congress includes various issues and roundtables on modern techniques of prevention, treatment and health research on Aging and neurological disorders in general. A large group of renowned Greek and foreign scientists constitutes the Scientific Steering Committee, enhancing and highlighting this Greek initiative.

The congress , unique in the world that includes three of the most modern and popular disciplines: Genetics, Geriatrics and research and prevention of neurodegenerative diseases, focuses on recent developments concerning the above disciplines, starting from advances in research field and the latest scientific discoveries to the clinical and pharmaceutical applications

Leading scientists and researchers from around the world will discuss the latest major challenges in the field of scientific research, for the new targets of drugs, to develop new biomarkers for new imaging techniques and new protocols for early diagnosis of neurodegenerative diseases, and for many other scientific achievements.”

 

For more information please visit the site of the conference.

Applications

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):
1.    Αίτηση παρακολούθησης
2.    Τίτλοι σπουδών και τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (απαιτείται τουλάχιστον καλό επίπεδο Β2 γνώσης της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
3.    Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
4.    Δύο συστατικές επιστολές
5.    Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές του Ιουλίου 2016.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Ιουλίου 2016 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά