Αιτήσεις Μεταπτυχιακού

Υπενθύμιση για τις αιτήσεις του Μετατυχιακού Προγράμματος

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης, από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως και την 30η Ιουνίου 2016, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):
1.    Αίτηση παρακολούθησης
2.    Τίτλοι σπουδών και τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (απαιτείται τουλάχιστον καλό επίπεδο Β2 γνώσης της αγγλικής γλώσσας). Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
3.    Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
4.    Δύο συστατικές επιστολές
5.    Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Χρήστου Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Υπόψη κας Έλενας Λάσκαρι

 

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: ++30 26610 87760-1-3, Fax: ++30 26610 87766,cs@ionio.gr).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

Παναγιώτης Βλάμος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπορείτε να βρείτε τις απαραίτητες αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Summer School “Neuroeducation : Applications of Neureducation in Learning” , Phodes, June – July 2016

Σας προσκαλούμε να ζήσετε μια αξέχαστη εμπειρία στο Θερινό Σχολείο με θέμα «Νευροεκπαίδευση και μαθηματικά». Είναι μια μοναδική ευκαιρία για φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστεί με κορυφαίους ειδικούς σε ένα δυναμικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου θα γίνει εισαγωγή στις εφαρμογές της νευροεπιστήμης στην εκπαίδευση. Για 5 ημέρες οι συμμετέχοντες θα έχουν δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως πώς οι νευροεπιστήμες και η εκπαίδευση μπορεί να συνυπάρξουν ως μια ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση. Έμφαση δίνεται τόσο στη θεωρητική προσέγγιση με διαλέξεις, καθώς και σε πολλαπλές βιωματικές προσεγγίσεις. Θέματα, όπως η φυσιολογία του στρες, θεωρίες μάθησης, ειδικής αγωγής, της νευροεπιστήμης, και της βιοπληροφορικής εντάσσονται ομαλά σε αυτό το θερινό σχολείο. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μέλος ομάδας, για να δημιουργήσετε διαδραστικά εργαλεία για εκπαιδευτική χρήση.

For more information visit the site.

Contact mail (bihelabsummer@gmail.com)