Έναρξη Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016.

Τα εντατικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες 11-12-13 Οκτωβρίου.