Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Διαλέξεων

Οι Εξ’ αποστάσεως Διαλέξεις του ΠΜΣ “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική” Θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 17/10/2016. Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα εδώ.

Leave a Reply