Ομιλία Cliff Kentros

Η ομιλία του Clifford Kentros με τίτλο “Transgenic investigation of the neural circuitry of memory.”  θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 2 του Κτηρίου Ιστορίας και ώρα 12:00 την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016