Ομιλία “Αλγόριθμοι Εξόρυξης Δεδομένων και Ιατρικές Εφαρμογές”

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην ομιλία με τίτλο “Αλγόριθμοι Εξόρυξης Δεδομένων και Ιατρικές Εφαρμογές” η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο “EMILE LEGRAND” του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Ηλίας Σ. Κοτσιρέας, Διευθυντής του Εργαστηρίου CARGO του Καναδά. Ο κ. Κοτσιρέας συνεργάζεται με τον Καθηγητή Π. Βλάμο, στο πλαίσιο του νέου ερευνητικού κέντρου για υπολογιστικούς βιοδείκτες http://www.rccbm.org

Τα θέματα της ομιλίας θα περιέχουν:

  • Αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων με έμφαση στα δέντρα αποφάσεων και στους κανόνες συσχέτισης.
  • Θα εστιάσουμε στην χρήση αυτών των εννοιών και συμπερασμάτων από την εξόρυξη δεδομένων, στην μαθηματική επεξεργασία κλινικών δεδομένων.
  • Το μαθηματικό υπόβαθρο κάποιων από αυτούς τους αλγορίθμους βασίζεται σε υπολογισμούς εντροπίας, ενώ άλλοι αλγόριθμοι εφαρμόζουν εκτεταμένα συνδυαστικές ιδιότητες για την περικοπή τεράστιων περιοχών σε εκθετικά μεγάλους χώρους.