Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Αγαπητοί φοιτητές,

Στην πλατφόρμα του open e-class ( http://195.251.111.110:8085/eclass/ ) μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα “Διπλωματικές εργασίες”. Εκεί θα βρείτε ένα αρχείο με πιθανά θέματα διπλωματικών εργασιών, τη λίστα με τους καθηγητές τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε ως επιβλέποντες, τριμελή επιτροπή, συμβουλευτική επιτροπή καθώς και ένα αρχείο με τις διευθύνσεις των e-mail τους.

Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμη η φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε για την επιλογή του θέματος. Η δηλώσεις διπλωματικών, όπως έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. για φέτος, ξεκινούν από σήμερα μέχρι και την 14η Ιουλίου 2017 και ώρα 14:30.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία είτε ηλεκτρονικά είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γραμματεία ΠΜΣ Τμ. Πληροφορικής Ι.Π.

Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα, 49100

Υπόψιν Μπόμπορη Κατερίνας

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποιο από τα θέματα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία για να σας υποδείξει τον καθηγητή στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε.

Τέλος, διαθέσιμα υπάρχουν πρότυπα συγγραφής της διπλωματικής σε μορφή .pdf και latex.

Leave a Reply