Ομιλία Πέτρου Σπάχου “GryPhone Lab: An open-access smartphone testbed”

Την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του κ. Πέτρου Σπάχου με τίτλο “GryPhone Lab: An open-access smartphone testbed” . Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 2 του Κτηρίου Ιστορίας.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή: Ο Πέτρος Σπάχος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο School of Engineering, University of Guelph όπου διοικεί και το εργαστήριο GryPHone Lab (http://www.uoguelph.ca/~petros/Gryphonelab/).

Δήλωση συμμετοχής 

Εφόσον ζητηθούν θα εκδοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η ομιλία αποτελεί το 6ο Satellite event του Genedis 2018.