ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Η εξέταση των μαθημάτων Βιοχημεία και Βιοφυσική, Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων, Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί.

Leave a Reply