Ομιλία Jim Malone

Στο πλαίσιο του Workshop on Medical Physics and BioMedical Engineering το οποίο διοργανώνεται 6 – 11 Νοεμβρίου, 2017 από το Τμ. Πληροφορικής και του Institute for Medical Physics ( http://www.ifmp.eu/ ) σας προσκαλούμε στην ομιλία του Καθ. Jim Malone με τίτλο “SCIENCE, MYSTERY AND SOCIAL CONSEQUENCES: A Reflection on a Painting of Schroedinger “.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 στο Κτήριο Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Λίγα λόγια για τον ομιλητή:
Professor Jim Malone, MA, PhD, FIPEM, FFR is Robert Boyle Professor (Emeritus) of Medical Physics, Trinity College Dublin. He is a Consultant with the UN’s International Atomic Energy Agency in Vienna, and was Dean of Medical School at Trinity College/St James’s Hospital, Dublin. He is also Chairman of the International Electrotechnical Commission’s (IEC) committee setting the global standards for medical imaging equipment. He took an MA in Spirituality, has broad interests in the humanities and directed two Merriman Summer Schools.

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/ltrfVwJaRQYfUtmV2