Αναπλήρωση “Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και Δομική Πληροφορική”

Αγαπητοί φοιτητές, σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα στο μάθημα “Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και Δομική Πληροφορική” τα οποία χάθηκαν θα αναπληρωθούν την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 – 18:00.

Αναπλήρωση μαθήματος παρουσιάσεων “Πρωτεομική και Γενωμική Ανάλυση”

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε οτι το μάθημα το οποίο θα χαθεί λόγω της αργίας της Πρωτομαγίας και κατα συνέπεια η παρουσίαση των εργασιών σας θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 – 18:00.

Αναπλήρωση μαθήματος παρουσιάσεων “Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων”

Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε οτι το μάθημα το οποίο θα χαθεί λόγω της αργίας της Πρωτομαγίας και κατα συνέπεια η παρουσίαση των εργασιών σας, θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 – 18:00.

Ομιλία “Αλγόριθμοι Εξόρυξης Δεδομένων και Ιατρικές Εφαρμογές”

Σας προσκαλούμε να παραστείτε στην ομιλία με τίτλο “Αλγόριθμοι Εξόρυξης Δεδομένων και Ιατρικές Εφαρμογές” η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 11:30 στο Αμφιθέατρο “EMILE LEGRAND” του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Ηλίας Σ. Κοτσιρέας, Διευθυντής του Εργαστηρίου CARGO του Καναδά. Ο κ. Κοτσιρέας συνεργάζεται με τον Καθηγητή Π. Βλάμο, στο πλαίσιο του νέου ερευνητικού κέντρου για υπολογιστικούς βιοδείκτες http://www.rccbm.org

Τα θέματα της ομιλίας θα περιέχουν:

  • Αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων με έμφαση στα δέντρα αποφάσεων και στους κανόνες συσχέτισης.
  • Θα εστιάσουμε στην χρήση αυτών των εννοιών και συμπερασμάτων από την εξόρυξη δεδομένων, στην μαθηματική επεξεργασία κλινικών δεδομένων.
  • Το μαθηματικό υπόβαθρο κάποιων από αυτούς τους αλγορίθμους βασίζεται σε υπολογισμούς εντροπίας, ενώ άλλοι αλγόριθμοι εφαρμόζουν εκτεταμένα συνδυαστικές ιδιότητες για την περικοπή τεράστιων περιοχών σε εκθετικά μεγάλους χώρους.

Αναπλήρωση μαθήματος Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων

Σας ενημερώνουμε πως στο μάθημα Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων στο οποίο δεν ολοκληρώθηκε η διάλεξη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 – 18:00.

Workshop on Medical Physics and Biomedical Engineering


Corfu Poster 11k

Department of Informatics, Ionian University alongside with the Institute for Medical Physics (IFMP) will host the 5th workshop on Medical Physics and Biomedical Engineering. The workshop will be held from 6 to 10 November 2017 at Ionian University.

The topics of the workshop include

  • Hybrid Imaging and Personalized Medicine
  • Radiation Protection in Medical Physics
  • Innovation in Medical Physics Techniques.
The Corfu Workshop on  will continue the series of workshops previously held in different countries in Eastern Europe: Sarajevo-2014 in Bosnia, Shkodra-2014 in Albania, Ohrid-
2015 in Macedonia, and Elbasan-2016 in Albania.
The workshop signals the 5th Satellite event of GeNeDis 2018.
More information about the workshop and its program will be announced closer to the event.